Lịch và địa điểm bảo vệ đồ án QH4_2016

Bộ môn quy hoạch thông báo tới thầy cô và các bạn sinh viên lịch và địa điểm bảo vệ đồ án QH4:
Thời gian: 13:30 thứ 4 ngày 13/1/2016
Địa điểm: Phòng 108, 109, 110 nhà H1
 
Đề 1. Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chúc Sơn - 108H1
PGS.TS Phạm Hùng Cường (Chủ trì)
ThS.KTS. Nguyễn Thu Hương
TS Trần Xuân Hiếu
Đề 2. Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tây Đằng - 109H1
TS. Lê Quỳnh Chi (Chủ trì)
ThS.KTS Dương Quỳnh Nga
ThS.KTS Đào Hải Nam
Đề 3. Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Quan - 110H1
ThS.KTS Trần Qúy Dương (Chủ trì)
ThS.KTS Nguyễn Văn Tuyên
 
ThS.KTS Nguyễn Thanh Tú