thông báo lịch hướng dẫn nội dung thực tập Đồ án TN cho sinh viên K56QH

Bộ môn xin thông báo lịch HD nội dung thực tập Đồ án TN cho sinh viên K56QH như sau: 
 
Thời gian: 14h30 thứ 2 ngày 30/11/2015
Phòng: 13.H2