Bộ môn quy hoạch gửi tới các bạn sinh viên K57 lịch nộp đồ án QH1:

Bộ môn quy hoạch gửi tới các bạn sinh viên K57 lịch nộp đồ án QH1:

 9H30 - 11H00 thứ 7 ngày 17/10/2015 tại văn phòng BMQH (p403 nhà A1)

Chú ý lớp trưởng tập hợp bài của cả lớp (lập danh sách) theo từng nhóm các thầy cô ( chỉ thu từ lớp trưởng và ngoài thời gian trên không thu thêm) : 

"Chúc các bạn làm bài tốt"

Sản phẩm nộp:

 

-          Đồ án thể hiện trên khổ giấy A3 (số lượng từ 8 đến 10 bản), các bản vẽ thể hiện theo đúng tỷ lệ yêu cầu (xem mục II: Hồ sơ bản vẽ)

 

-          Thứ tự bản vẽ đóng quyển theo hướng dẫn phần nội dung hồ sơ bản vẽ.

 

-          Đóng quyển A3 (01 bộ in màu) (không in trên giấy bóng)

 

-          Kèm theo 01 đĩa CD (file Cad và ảnh .jpg)

 

-          Kèm 02 bản vẽ khổ A1: + Bản vẽ MB tổ chức KGKTCQ 1/500 QH-05

 

                                              + Bản vẽ TMB cắt qua tầng trệt , mặt cắt đường 1/500 QH-06

 

Lưu ý: file ảnh lưu ở mức dung lượng 2MB-5MB; ảnh lưu phải trung thực với phần bản vẽ; đĩa CD để trong túi giấy ghim vào bản vẽ (có ghi tên, lớp và số điện thoại liên hệ)