Họ và tênLê Ngọc hải              
Ngày, tháng, năm sinh30/01/1987    
Quê quánThạch Hà, Hà Tĩnh   
Học vị: Thạc sỹ                           
Nước nhận học vị: Đài Loan
Đơn vị công tác:  Bộ môn Quy hoạch -  Khoa Kiến trúc & Quy hoạch.
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 3 ngõ 94 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  NR: 043 8514824           DĐ: 01262204848  
E-mail: ngochai.arc@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng

Ngành học: kiến trúc và quy hoạch

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        

Năm tốt nghiệp: 2010

2.Thạc sỹ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc Gia Đài Loan

Ngành học: quản lý dự án

Nước đào tạo: Đài Loan                                                                         

Năm tốt nghiệp: 2012

3. Ngoại ngữ:  
    Tiếng Anh           Mức độ sử dụng: Tốt

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - Hiện nay

Bộ môn Quy hoạch - Khoa Kiến trúc & Quy hoạch  – Đại học Xây dựng

Cán bộ giảng dạy

2012 – 2013

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

- Đại học Xây dựng

Chuyên viên


QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trong thiết kế và đánh giá Công trình xanh

2013

Cấp nghị định thư

Thành viên

 

2. Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay:

- Kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc nhà cộng cộng, cao ốc văn phòng và các dự án quy hoạch các cấp .

- Nghiên cứu về kỹ thuật nhà hai lớp trong thiết kế cao ốc văn phòng

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trong quản lý năng lượng đô thị