THÔNG BÁO LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN QH2 KHÓA 65KD
Bộ môn tổ chức thu và chấm đồ án tập trung vào thứ 7 ngày 23/12/2023 như sau:
* Lớp 65KD1 và 65KD2 chung 01 phòng (phòng 53.H3)
- Lớp 65KD1 thời gian bắt đầu chấm 8h00.
- Lớp 65KD2 thời gian bắt đầu chấm 9h00.
* Lớp 65KD3, 64KD4, 65KD5 chung 01 phòng (phòng 54.H3):
- Lớp 65KD5 thời gian bắt đầu chấm 8h00.
- Lớp 65KD3 thời gian bắt đầu chấm 9h00.
- Lớp 65KD4 thời gian bắt đầu chấm 10h00.
* Lớp 65KDF:
- Sinh viên chuẩn bị sile báo cáo và quyển in theo quy định.
- Thời gian bắt đầu 13h00 (phòng 53.H3)
Lưu ý:
1/ Yêu cầu lớp trưởng tập trung bài của lớp mang vào phòng chấm. Giáo viên sẽ chấm tập trung tại lớp và trả bài. Sau khi chấm xong lớp trưởng các lớp có trách nhiệm thu bài của lớp và nộp về văn phòng bộ môn tại Phòng 403-A1 (cô Tâm thư ký thu bài).
2/ Các nhóm nộp bài muộn (quá 30 phút theo giờ thông báo) sẽ không được chấm và xét điểm.
3/ Khi chấm bài sinh viên tập trung ở ngoài đợi nhận bài chấm để xem (nếu có nhu cầu), nếu có thắc mắc giáo viên phụ trách lớp sẽ giải quyết thắc mắc tại chỗ. Sau thời gian này, giáo viên sẽ không xem xét giải quyết.
4/ Các nhóm sinh viên nộp file mềm theo đường link dưới đây (chú ý theo lớp) muộn nhất trước 24h ngày 22/12/2023. Nhóm nào không nộp file mềm sẽ không được công nhận điểm kết thúc môn.
Link nộp file bản mềm: SVnopbaitaiday