BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

 

 

 

         LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Phạm Hồng Việt

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1990

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Ý Yên, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nơi công nhận học vị: 2017- Italia

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 607 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại liên hệ:                    CQ:

DĐ: 0945429290

E-mail: vietph@nuce.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Thời gian

Tên cơ sở đào Kiến trúc tạo

Chuyên ngành

Học vị

1

2008-2013

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Quy hoạch vùng và đô thị

 

2

2008-2011

Đại học Bách Khoa Milan

Quy hoạch đô thị và thiết kế chính sách

Thạc sỹ

Trình độ ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A- Trung bình; B- Khá; C- Tốt; D- Thành thạo)

TT

Ngoại ngữ

Đọc

Viết

Nghe - nói

1

Tiếng Anh

D

D

D

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TT

Thời gian (từ năm... đến năm...)

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1

2018 –2019

Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và Quy hoạch- Đại học Xây dựng

Trợ giảng

 

2

2019 – nay

Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và Quy hoạch- Đại học Xây dựng

Giảng viên

 

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

TT

Tên hướng nghiên cứu

1

Đô thị giảm thiểu rủi ro thiên tai

2

Nghiên cứu phát triển nông thôn, bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa nông thôn

3

Bảo tồn đô thị

5. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (Theo thứ tự thời gian tăng dần)

TT

Tên bài báo

Tên các tác giả             (Theo thứ tự trong bài báo)

Tên tạp chí/hội thảo, số, tập, trang

Năm công bố

5.1

Bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI

 

 

 

 

 

5.2

Bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus

1

Sustainable symbiotic relationship in the Human Ecosystem in the development of public spaces (Case

Of Hanoi historical inner-city area)

Doan Minh Khoi, Pham Hong Viet, Doan Minh Thu

IJSCET vol 12 No3 112-127

ISSN:2180-3242

2021

5.3

Bài báo quốc tế khác

1

 

 

 

 

5.4

Bài báo trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục HDGSNN

1

Nghiên cứu hệ sinh thái nhân văn trong tổ chức không gian công cộng- Trường hợp tuyến phố đi bộ khu vực 131 vòm cầu dẫn Phùng Hưng, Ga Long Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GS. Doãn Minh Khôi,

Ths. Doãn Minh Thu,

Ths. Phạm Hồng Việt

Tạp chí Kiến Trúc, số 05-2021

2021

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5.5

Bài báo tại hội nghị khoa học quốc tế

1

 

 

 

 

5.6

Bài báo tại hội nghị khoa học trong nước

...

 

 

 

 

5.7

Bài báo khác

...

 

 

 

 

6. SÁCH CHUYÊN KHẢO, SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Tên các tác giả

Loại sách (chuyên khảo, giáo trình, tham khảo)

1

 

7. SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Bằng sáng chế, Giải pháp hữu ích,…)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số đơn/Ngày nạp đơn

Số bằng/Ngày cấp bằng

...

 

 

 

8. SẢN PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN (bao gồm các sản phẩm tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, công trình chuyển giao công nghệ, …)

TT

Tên công trình, sản phẩm

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian                     (bắt đầu - kết thúc)

...

 

 

 

9. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA (trong nước, quốc tế)

TT

Tên đề tài, dự án chủ trì; mã số

Thời gian   (bắt đầu - kết thúc)

Cấp quản lý (quốc gia, bộ, tỉnh thành, trường, HTQT, doanh nghiệp,...), tên cơ quan quản lý

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

10. GIẢI THƯỞNG VỀ KHCN

TT

Tên giải thưởng, tên công trình

Thứ hạng

Năm tặng thưởng

Mô tả

 

 

 

 

 

11. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ HOẠT ĐỘNG KH&CN

(Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học; thành viên hội đồng khoa học & đào tạo, thành viên hội đồng quốc gia, quốc tế,...)