Họ và tên: Nguyễn Công THIỆN                   
Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1981                
Quê quán: Tân Lập, Đan Phượng, Hà nội     
Học vị:          Thạc sỹ             
Đơn vị công tác: Bộ môn Quy Hoạch, khoa Kiến Trúc & Quy Hoạch
Điện thoại liên hệ:    DĐ: 0989551685
E-mail:       kongthienvn@gmail.com

 

QUẤ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo:     Chính quy
Nơi đào tạo:    Trường Đại Học Xây Dựng
Ngành học:     Kiến Trúc & Quy Hoạch
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                      Năm tốt nghiệp: 2004

2. Ngoại ngữ:
  
Tiếng Anh                               Mức độ sử dụng: Giao tiếp

QUẤ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

06/2004 –  nay

Tư vấn thiết kế Kiến trúc

Kiến trúc sư

2009 –  nay

Giảng viên thỉnh giảng tại Đại Học Chu Văn An, Hưng Yên

Giảng viên Kiến trúc, Phong Thủy 

08/2011 – nay

Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và Quy hoạch- Đại học Xây dựng

Giảng viên


CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các nghiên cứu đã tham gia

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đề tài : “PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN THEO KHỐI TÍCH" Áp dụng cho đồ án Quy hoạch Đơn vị ở”

2012

Trường Đại Học Xây Dựng

Chủ trì


2. Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay:
    - Phương thức tạo dựng Nông thôn Việt Nam truyền thống và Quy hoạch Nông thôn;
    - Văn hóa Việt Nam;
    - Phương thức tạo dựng môi trường sống bền vững;
    - Phong Thủy;