Họ và tên: Đào Hải Nam                               
Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1984               
Quê quán: H.Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh      
Học vị: Thạc sĩ        
Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc & Quy hoạch.
Chỗ ở riêng: Khu C tập thể trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Điện thoại liên hệ:         DĐ: 0989726484            
E-mail: namarc_hau@yahoo.com

 

QUẤ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngành học: Quy hoạch
Nước đào tạo: Việt Nam               
Bằng đại học: Kiến trúc sư Quy hoạch                         Năm tốt nghiệp: 2007

2. Ngoại ngữ:    
Tiếng Anh      -           Mức độ sử dụng: Ielts 6.0

QUẤ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2007 - 2008

- Công ty TV kiến trúc Quy hoạch TAT

Chuyên viên phòng Quy hoạch

2008 - 2009

- Văn phòng đại diện công ty tư vấn Kiến trúc ABCC - Singapore

- Văn phòng TV và chuyển giao công nghệ XD-Trường ĐHKT Hà Nội

Chuyên viên phòng Quy hoạch

2009 - nay

Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và quy hoạch - ĐHXD

Cán bộ giảng dạy


CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các nghiên cứu đã tham gia

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đơn vị tổ chức

Vai trò

1

Quản lý môi trường đô thị

2009

Trung tâm hợp tác đào tạo Việt Nam - Singapore

Học viên

2

Khóa học an toàn phòng hỏa trong Kiến trúc hiện đại - tại Nhật Bản

2011

Đại học khoa học công nghệ Tokyo

Học viên

3

Đề tài khoa học trọng điểm cấp trường “Xây dựng nội dung và học liệu môn “Ứng dụng công nghệ GIS trong Quy hoạch đô thị” phục vụ công tác đào tạo ngành Quy hoạch và KSĐT”

2012

Đại học Xây dựng

Chủ nhiệm

đề tài

 

4

Khóa học “Ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị”

2012

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị ĐHXD – Công ty Spatial Decisions, Ấn Độ

Học viên

5

Khóa học “Thiết kế và tổ chức không gian công cộng”

2012

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị ĐHXD - Tập đoàn KOTOBUKI, Nhật Bản

Học viên


2. Thành tích, giải thưởng

TT

Tên cuộc thi/Giải Thưởng

Năm hoàn thành

Đơn vị tổ chức

Thành tích

1

Cuộc thi “Công viên Thống Nhất cho tất cả mọi người” –

2012

Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam – Trung tâm nghiên cứu toàn cấu hóa, Đại học Hawaii – Trung tâm Lạc Việt

Giải

khuyến khích

2

Đề tài NCKH Sinh viên: Không gian nghỉ tĩnh trong các khu đô thị mới Hà Nội

2006

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Giải Nhất


3. Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay:
    - Quy hoạch sử dụng đất và thiết kế đô thị