Họ và tên: Nguyễn Văn Tuyên                        
Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1979      
Quê quán: Hải Phòng                                           
Học vị: Tiến sỹ         
Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc & Quy hoạch.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ: Tổ 2, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN
Điện thoại liên hệ:                                DĐ: 0989.202.319        
E-mail: kts.nguyenvantuyen@gmail.com

QUẤ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: trường Đại học Xây dựng
Ngành học: Kiến trúc
Nước đào tạo: Việt Nam 
Bằng đại học : Kiến trúc sư                                                                     Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau Đại học
Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kiến trúc sư                                             Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: ĐHXD, Hà Nội, Việt Nam
Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Xây dựng mô hình đất ở - dịch vụ tại các khu vực vùng ven đô thị của TP Hà Nội

3. Ngoại ngữ:
    
Tiếng Anh     -  Mức độ sử dụng: Khá

QUẤ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian

Chức vụ (nếu có)

Lĩnh vực chuyên môn

Nơi công tác

Tháng  9/2006 -9/2009

 

Nhân viên thiết kế

Phòng Quy hoạch, công ty tư vấn Đại học Xây dựng

Tháng 9/2009 đến nay

 

Giảng viên

Bộ môn Quy hoạch, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng


CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các nghiên cứu đã tham gia

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng công nghệ Gis vào du lịch tại đô thị cổ Hội An

2010

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Ứng dụng công nghệ Gis trong việc quản lý sau quy hoạch khu vực bảo tồn ( Lấy ví dụ làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội).

2011

Cấp trường

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu Quy hoạch và Kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

2012-2014

Cấp Bộ

Tham gia viết chuyên đề

4

Nghiên cứu quy hoạch phát triển hành lang xanh trong cấu trúc đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

2013-2013

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu các giải pháp qui họach- kiến trúc nhà ở nông thôn vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. (Giới hạn tại vùng Đồng Tháp Mười thuộc đồng bằng sông Cửu Long).

2012-2013

Cấp Bộ

Thư ký đề tài, tham gia viết chuyên đề


2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình khoa học

Tác giả/ 
Đồng tác giả

Địa chỉ công bố

Năm công bố

1

Đất dịch vụ - đất cơ chế. Từ chính sách đến thực tiễn

Nguyễn Văn Tuyên

Tạp chí Quy hoạch xây dựng,

 sô 45/2009

2009

2

Ứng dụng công nghệ GIS trong việc lập quy hoạch du lịch dô thị cổ Hội An

Nguyễn Văn Tuyên

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu khoa học trường ĐHXD

2010

3

Quy hoạch và kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Đồng Tháp Mười trước thách thức Biến đổi khí hậu

Nguyễn Văn Tuyên

Tạp chí Quy hoạch đô thị,

 số 16/2013

2013


3. Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay:
    - Quy hoạch đô thị và du lịch
    - Các ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch