Họ và tên: Dương Quỳnh NGA 
Ngày,  tháng,  năm sinh: 18/8/1984
Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình   
Học vị: Thạc sỹ        
Chức danh: Giảng viên
Đơn vị công tác: Bộ môn Quy hoạch, khoa Kiến trúc & Quy hoạch
Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0983518884
E-mail: ngaxd84@yahoo.com

QUẤ TRÌNH ĐÀO TẠO:
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng
Ngành học: Kiến trúc & Quy hoạch
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                         Năm tốt nghiệp: 2007
Giải nhất đồ án tốt nghiệp Quy hoạch xuất sắc năm 2007 của Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt nam

2. Sau Đại học
Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kiến trúc & Quy hoạch                            Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: trường Đại học Xây dựng
Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Sự tác động của các tuyến đường tránh nội đô đến cấu trúc các đô thị trung bình vùng Đồng bằng Bắc Bộ

3. Ngoại ngữ:
  
Tiếng Anh      Mức độ sử dụng: Giao tiếp

QUẤ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/2007 – 4/2008

Văn phòng quy hoạch và nghiên cứu phát triển đô thị - Công ty tư vấn Đại học Xây dựng

Kiến trúc sư

5/2008 – 4/2009

   Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và Quy      hoạch- Đại học Xây dựng

Trợ giảng

 

5/2009 – nay

   Bộ môn Quy hoạch Khoa Kiến trúc và Quy      hoạch- Đại học Xây dựng

Giảng viên

 


CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các nghiên cứu đã tham gia

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đề tài : « Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi không gian kiến trúc khu phố cổ Hà Nội »

2011

Viện bảo tồn di tích

Thành viên

2

“Sự biến đổi của quy hoạch các đô thị trung bình vùng châu thổ sông Hồng khi xây dựng các tuyến quốc lộ tránh nội đô”

2011

Trường Đại học Xây dựng

Chủ trì

3

“Quản lý chất thải đô thị theo phương thức tổng hợp với mô hình bán tập trung”

2011

ĐH tổng hợp Darmstadt –Đức, Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, ĐHXD

Thành viên

4

Nghiên cứu mô hình quy hoạch không gian ở trong quá trình biến đổi làng xã ở vùng đồi PT

2012

Bộ giáo dục đào tạo

Thành viên

5

Lồng ghép các tiêu chí phát triển bền vững trong tổ chức môi trường tái định cư ở Việt Nam

2012

Bộ giáo dục đào tạo

Thành viên

6

Đề tài : « Cơ sở thiết lập các mô hình phát triển trong khu vực hành lang xanh phía Tây Hà Nội theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030»

2011

  Trường Đại học Xây dựng

 

Thành viên


2. Các công trình khoa học đã công bố
     - Sách “Quy hoạch điểm dân cư nông thôn” (Đồng tác giả) NXB Khoa học kỹ thuật, 2010
     - Sách « Lịch sử đô thị » (Đồng tác giả), NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

3. Hướng nghiên cứu chuyên sâu và hướng nghiên cứu chính hiện nay:

    - Quy hoạch bảo tồn
    - Đô thị học và Quy hoạch đô thị