Thông tin về Buổi chấm tiến độ đồ án QH3

 Thông tin về Buổi chấm tiến độ đồ án QH3
 
Thời gian: Buổi thông tuần 7 của đồ án  8h00- 11h00 thứ 7, ngày 26/09/2015.
Địa điểm: Phòng thông đồ án - P1c4
 
Các yêu cầu sản phẩm
Tất cả các sản phẩm của đồ án ở dạng bản nháp. Em xin nêu lại theo đề:
1. Bản đồ, sơ đồ giới thiệu Vị trí & Giới hạn khu vực thiết kế
2. Các bản đồ, sơ đồ phân tích, đánh giá
+Hiện trạng:
+  Vị trí khu vực trong Quy hoạch :
Vd: Giao thông, Logic cấu truc không gian của khu vực
3. Các Sơ đồ phân tích  Mục tiêu, Viễn cảnh, Y tưởng - Định hướng thiết kế
4. Các Sơ đồ chức năng và Giao thông
5. Quy hoạch Tổng mặt bằng ( Bản đồ SDĐ, Sơ đồ Tổ chức KGKTCQ )
6. Sơ đồ, Mặt cắt (chi tiết, khai triển) , mặt đứng ( chi tiết, khai triển), Phối cảnh tổng thể, tiểu cảnh… nhằm Minh họa Khônggian  và các nội dung khác
8.Quyển  Quy định quản lý theo Thiêt kế đô thị
  
 
Phương thức chấm :
 
+ Sinh viên thuộc thầy cô nào sẽ làm việc với thầy cô đó. 
 
+ Các thầy cô sẽ kiểm tra - chấm - thông - thống nhất với sinh viên về tất cả các nội dung của đồ án để làm cơ sở cho các em làm đồ án ở tuần thể hiện. Các nội dung đó bao gồm: 
 
1.Phân khu Chức năng  (cho các hoạt động trong KGCC, theo ngày, đêm, sự kiện)
2.Thiết kế không gian: Bố trí không gian cho các hoạt động công cộng , (có thể điều chỉnh một phần không gian quy hoạch nếu cầnthiết )
3.Thiết lập Hình thái, kiến trúc công trình :Chiều cao, hình khối, mái, màu sắc…
4. Tổ chức giao thông trong và ngoài khu vực : Đường xe cơ giới, lối đi bộ, cầu bộ hành, đỗ xe , bến xe GTCC…
5.Thiết kế cảnh quan
+ Cây xanh, mặt nước.
+  Mặt nền  (Vd: lát/ sơn nghệ thuật, dẫn hướng, tạo địa hình, mặt nước…)
6. Bố trí Nghệ thuật công cộng:  (Vd: tượng đài, tượng nghệ thuật, tranh tường…)
7. Bố trí tiện nghi đô thị  (vd: ghế, ô - mái che, mái hiên,  ATM, vòi uống nước…)
8. Quảng cáo – Chỉ dẫn
9. Chiếu sáng ban đêm
10. Thiết lập tính nơi chốn : (vd: giá trị lịch sử, văn hóa, đặc trưng địa phương…)
11. Quy định quản lý theo Thiết kế đô thị .
 
Tiêu chí chấm điểm:
Vẫn theo tiêu chí của đề:Sinh viên thiếu 1 trong 5 nội dung cơ bản
hoặc không đạt 3/ 11 nội dung xác định là không đạt