THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 MÃ MÔN 321637 VÀ 328822 NV 44 HỌC KỲ 2 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 MÃ MÔN 321637 VÀ 328822 NV 44 HỌC KỲ 2 NĂM 2023-2024
THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 LỚP NV 44 HỌC KỲ 2 NĂM 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc lớp Đồ án Quy hoạch 3 (LOPNV44) Năm học 2023-2024 các thông tin như sau:
Danh sách sinh viên
Đề bài: Download đề và các tài liệu liên quan theo link.
Đồ án QH3 lớp QH:
Đồ án QH3 lớp QHC:
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!