THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 mã môn 321637 và mã môn 328822 LỚP NV 44 HỌC KỲ 2 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 mã môn 321637 và mã môn 328822 LỚP NV 44 HỌC KỲ 2 NĂM 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc môn Đồ án Quy hoạch 3 OPNV44 Năm học 2023-2024 các thông tin như sau:
Danh sách sinh viên (ảnh đính kèm)
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!