LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1 LỚP 66QH VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 LOPNV42 (Mã môn: 321632, 328805) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 1 LỚP 66QH VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 LOPNV42 (Mã môn: 321632, 328805) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch 1 LỚP 66QH VÀ Đồ án Kiến trúc Quy hoạch 1_ 2 lớp LOPNV42 học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:
Thời gian: 15h00 - 16h00 thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2023
Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
Sinh viên lưu ý:
- Nộp bài đúng thời gian quy định.
- Lớp trưởng lớp 66QH chia bài nộp theo GV hướng dẫn. Đại diện lớp trưởng lên nộp tại Bộ môn, SV không nộp bài lẻ.
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt!