THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 4 LỚP 65QHC HK1 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 4 LỚP 65QHC HK1 NĂM HỌC 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài, danh sách phân đề, giáo viên hướng dẫn Đồ án Quy hoạch 4 lớp 65QHC HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Link đề và danh sách tại đây:
Chúc các bạn sinh viên làm đồ án đạt kết quả cao