THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 1 LỚP NV 42 HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 1 LỚP NV 42 HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH SINH VIÊN MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 1 LỚP NV 42 HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc lớp Đồ án Quy hoạch Kiến trúc 1 (LOPNV42) Năm học 2023-2024 các thông tin như sau:
Danh sách sinh viên (ảnh đính kèm)
Đề bài: Download đề và các tài liệu liên quan theo link.
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!