THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH PHÂN ĐỀ MÔN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 LỚP NV42 HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH PHÂN ĐỀ MÔN ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 LỚP NV 42 HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024
Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc lớp Đồ án Kiến trúc Quy hoạch 1 (LOPNV42) Năm học 2023-2024 các thông tin như sau:
Danh sách phân đề và GVHD (Xem ảnh đi kèm)
Đề bài: Download đề và các tài liệu liên quan theo link.
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Tuần này SV nhận đề và danh sách GVHD trên web Bộ môn, tuần thứ 2 của HK1 đi thông theo lịch của từng GVHD đã có trong danh sách
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!