THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ, ĐỀ BÀI, DANH SÁCH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 4 LỚP 65QH HK1 NĂM HỌC 2023-2024

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài, danh sách phân đề, giáo viên hướng dẫn Đồ án Quy hoạch 4 lớp 65QH HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Link đề tại đây: Downloaddetaiday
Danh sách dưới ảnh.
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!