THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI VÀ BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 LỚP NV41 HK3 NĂM 2022-2023

THÔNG BÁO DAQH3 - QH Lớp NV41 học kì 3 năm học 2022-2023
————————
LỊCH NỘP BÀI VÀ LỊCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN!!!
- Thời gian: Sáng thứ Bảy, ngày 15/7/2023
+ Nộp bài: 8h30-9h00
+ Báo cáo: 9h00-11h00
- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch tại P. 403 nhà A1
- Cách thức: SV báo cáo bài trước hội đồng giáo viên - tối đa 10 phút, Giáo viên hỏi - trao đổi và chấm điểm.
- Sản phẩm bài nộp: Bản vẽ khổ A1; Thuyết minh in khổ A4 (xem cụ thể yêu cầu đề).
- Quy cách nộp bài:
+ Bản cứng: Các SV in và xếp các bản vẽ thành tập (bao gồm Bìa) theo thứ tự, kẹp bằng kẹp sắt; Phần Thuyết minh file word đóng thành quyển; (SV không đóng ghim các bản vẽ thành quyển luôn khi nộp vì sẽ tách rời các bản đó khi Báo cáo - Chấm ngay sau khi nộp)
+ Bản mềm: Các bản vẽ ghép thành 1 file pdf thứ nhất , dung lượng không quá 30mb; Thuyết minh xuất thành file pdf thứ hai. Hai file pdf này sẽ nộp vào link Drive trước 15h00 ngày 15/7/2023!!!
Link nộp bài: Linknopbai
- Lưu ý:
[1] SV phải có mặt trong buổi báo cáo - chấm đồ án , nếu không sẽ coi như bỏ thi.
[2] Những bất khả kháng, SV cần có minh chứng kèm xác nhận của GVHD bằng văn bản - nộp lên bộ môn trước ngày15/7/2023.
XIn chúc các bạn SV đạt kết quả tốt!