THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 5 LOP64QH HK2 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 5 LOP64QH HK2 NĂM HỌC 2022-2023
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài như sau: 10:30 thứ 2 ngày 10/7/2023 (Bao gồm: Thuyết minh và các bản vẽ A3 thu nhỏ, đĩa CD, 2 bản A0 sử dụng đất và tổ chức không gian). Tại văn phòng Bộ môn phòng 403 nhà A1.
Thời gian báo cáo dự kiến bắt đầu 13h30 ngày 10.7.2023 tại 2 phòng 403-404 nhà A1.
SV BÁO CÁO TẠI HỘI ĐỒNG CÓ GVHD
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!