THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 HK3 năm học 2022-2023.

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 HK3 năm học 2022-2023.

Thời gian nộp: từ 9g00-10g00 thứ 2 ngày 10/7/2023.

Địa điểm: VPBM Quy hoạch (P.403/A1).

Sinh viên nộp bài đúng thời gian gian thông báo trên.
Chúc các em mạnh khoẻ và học tập tốt!