THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 CÁC LỚP 64KD1-5, 64KDF và 64QHC

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 2 CÁC LỚP 64KD1-5, 64KDF và 64QHC
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài như sau:
- Đối với các lớp 64KD1-5: Thời gian nộp bài trực tiếp: 9:00 - 10:00 thứ 2 ngày 10/07/2023 tại VPBM Quy hoạch, P.403/A1.  Nộp và chia bài theo GVHD.
- Đối với lớp 64QHC: 7:30 thứ 2 ngày 10/7/2023 bắt đầu báo cáo tại VPBM QUY HOẠCH (Phòng 403/A1). SV chuẩn bị máy tính và silde báo cáo + quyển hồ sơ in bản vẽ.
- Đối với lớp 64KDF: từ 9g30 thứ 2 ngày 10/7/2023 bắt đầu báo cáo tại VPBM QUY HOẠCH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Phòng 411/A1) . SV chuẩn bị máy tính và silde báo cáo + quyển hồ sơ in bản vẽ.
Yêu cầu sv nộp file mềm của nhóm theo đúng link (và folder lớp) dưới đây (sv không cần ghi đĩa CD kèm theo quyển nộp nữa) .Nhóm nào ko nộp sẽ tính trừ điểm vào ĐKT đồ án.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!