Thông báo lịch nộp bài và báo cáo Đồ an Quy hoạch 3 lớp 65QHC năm học 2022-2023

THÔNG BÁO DAQH3 - lớp 65QHC

 

LỊCH NỘP BÀI VÀ LỊCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN!!!

LỊCH & QUY CÁCH NỘP BÀI:

- Địa điểm: Văn phòng bộ môn Quy hoạch tại P. 403 nhà A1 - Nộp cho cô Tâm (thư kí bộ môn)

- Thời gian: 9h30-10h30 sáng thứ Sáu, ngày 30/6/2023

 

- Sản phẩm bài nộp bao gồm:

+ 01 quyển A3 đầy đủ các bản vẽ, được đóng quyển.

+ In tối thiểu các bản vẽ quan trọng sau đây, in khổ giấy A1 ( chú ý không in giấy ảnh)

  1. Bản đồ Quy hoạch sử dung đất
  2. Sơ đồ Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
  3. Khung Thiết kế đô thị
  4. Phối cảnh, tiểu cảnh
  5. Bản vẽ phần Kiến trúc công trình

 

- Quy cách nộp bài:

   + Bản cứng: 01 bộ A3 được in đóng thành quyển; Các bản vẽ chính in khổ A1, kẹp bằng kẹp sắt; (SV Không đóng ghim các bản vẽ thành quyển khi nộp ngày 30/6 vì sẽ cần tách rời để Báo cáo - Chấm vào ngày 04/7)

+ Bản mềm: Các bản vẽ ghép thành 1 file pdf dung lượng không quá 30mb nộp vào link Drive trong ngày 30/6/2023 

Linknopbaitaiday

LỊCH & QUY CÁCH BÁO CÁO - CHẤM KẾT THÚC ĐỒ ÁN

- Địa điểm: sẽ update tại thông báo này.

- Thời gian 8h00-11h00 sáng thứ Ba, ngày 04/7/2023

- Cách thức làm việc: SV báo cáo bài trước hội đồng giáo viên - tối đa 10 phút, Giáo viên hỏi - trao đổi và chấm điểm. (Danh sách phân chia Hội đồng cập nhật sau)

- Lưu ý:

[1] SV phải có mặt trong buổi báo cáo - chấm đồ án , nếu không sẽ coi như bỏ thi.

[2] Những trường hợp bất khả kháng, SV cần có minh chứng kèm xác nhận của GVHD bằng văn bản - nộp lên bộ môn trước ngày 04/7/2023.

 

Chúc các bạn SV đạt kết quả tốt!