Thông báo nộp và chấm bài các lớp 65KD1-5 môn Đồ án Kiến Trúc Quy Hoạch 1

Thông báo nộp và chấm bài các lớp 65KD1-5 môn Đồ án KTQH1:
 
Sáng thứ Hai ngày 26/6/2023 SV nộp bài tại phòng chấm đồ án theo GVHD của mình trước giờ chấm 15p. Cụ thể:
 
Phòng 503-H1. 7:30 bắt đầu chấm bài nhóm GVHD thầy Hiếu & cô Hiền.
 
Phòng 503-H1. 9:30 bắt đầu chấm bài nhóm GVHD cô Hương & thầy Thiện.
 
Phòng 504-H1. 7:30 bắt đầu chấm bài nhóm GVHD cô Nga & thầy Thái.
 
Phòng 504-H1. 9:30 bắt đầu chấm bài nhóm GVHD thầy Tuyên & thầy Hải.
 
LƯU Ý:
(1)_SV phải nộp bài trước khi bắt đầu chấm.
(2)_Tất cả các trường hợp không nộp bài đúng hạn đều coi là phạm quy và nhận kết quả Vắng Thi.
(3)_Các trường hợp bất khả kháng phải có minh chứng bằng văn bản và xác nhận của GVHD trước khi bắt đầu chấm bài theo lịch trên.
GVHD trước khi bắt đầu chấm bài theo lịch trên.
CHÚC CÁC EM NỘP ĐỒ ÁN ĐÚNG LỊCH VÀ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!