THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH PHÂN ĐỀ MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 4 LỚP 41 HỌC KỲ 3 NĂM 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc lớp Đồ án Quy hoạch 4 (LOP41) Năm học 2022-2023 các thông tin như sau:
Danh sách phân đề và GVHD (Xem ảnh đi kèm)
 
 
 
 
 
 
 
Đề bài: Download đề và các tài liệu liên quan theo link. 
 
 
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc.
Thời gian bắt đầu và kết thúc môn xem trên ảnh.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!