THÔNG BÁO ĐỀ BÀI, DANH SÁCH PHÂN ĐỀ MÔN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 3 LỚP 41 HỌC KỲ 3 NĂM 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch xin thông báo tới các bạn sinh viên thuộc lớp Đồ án QH3 (LOP41) năm học 2022 - 2023 các thông tin sau:
- Danh sách phân đề và GVHD (Xem ảnh đi kèm)

- Đề bài: Download đề và các tài liệu liên quan theo link

Downloaddetaiday

Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về nội dung đề, lịch và các thức làm việc. Tuần 1 của lớp đồ án bắt đầu từ tuần này: 14/5 - 20/5/2023.
Xin chúc các bạn một đồ án hiệu quả, thành công!