THÔNG BÁO DANH SÁCH GVHD, KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN GIAO ĐỀ ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách và lịch giao Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2022-2023 như sau:
1. Kế hoạch giao đồ án:
- Thời gian: 8h30p thứ 2, ngày 8/5/2023
- Địa điểm: P.403/A1
 
2. Danh sách như sau: (GVHD bộ môn sẽ cập nhật vào buổi giao đề)
 
 
3. Kế hoạch thực hiện Đồ án bộ môn sẽ cập nhật sau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy định làm ĐATN ngành QH: (Sinh viên đọc kỹ quy định)
 
Mẫu nhiệm vụ thiết kế: 
https://bomonquyhoachnuce.edu.vn/do-an-mon-hoc/285-mau-nhiem-vu-thiet-ke-do-an-tot-nghiep
 
Chúc các em mạnh khỏe và thành công!