Thông báo đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 2 các lớp 64KD

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 2 các lớp 64KD:
Link download đề:
 
(Sinh viên truy cập bằng tài khoản huce.edu.vn để download tài liệu)
Lưu ý:
1/ có 2 sv 63QH (Lớp 64KD2) + 1sv 63QH (lớp 64KD3) đăng ký cùng đề nghị liên hệ lại ngay với cô Nga (0983518884) để nhận đề riêng;
2/ lớp 64KD3 sinh viên Nguyễn ngọc Kiên ghép lại nhóm với sv Đỗ Văn Thao (đề số 1) đề nghị liên hệ lại nhóm làm việc - do nhóm cũ để 3 sinh viên ko đúng quy định.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!