Thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN đợt 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 2 ĐATN đợt 2 năm học 2022-2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm kiểm tra tực tiếp:

  • Thời gian: 8h30' thứ 6, ngày 24 tháng 3 năm 2023 (Sinh viên lưu ý đến đúng giờ)
  •  Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch, Phòng 403/A1

2. Nôi dung kiểm tra:

+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

+ Phân tích đánh giá hiện trạng

+ Phân tích ý tưởng quy hoạch/Tiền đề phát triển

+ Các giải pháp Quy hoạch, Thiết kế đô thị chủ đạo: Định hướng phát triển không gian, Quy hoạch sử dụng đất... (với ngành Quy hoạch).

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả học tập cao!