Thông báo đề bài, danh sách và kế hoạch ra đề Đồ án quy hoạch 2 LOPNV42 ngành QH học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài, kế hoạch ra đề và danh sách Đồ án quy hoạch 2 LOPNV42 đối với các em ngành Quy hoạch như sau:

  • Lịch thông đồ án:
  • Nhóm Thầy Thiện: 13h30 thứ 6, các tuần: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (Từ 10/3/2023 đến 18/4/2023) tại VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
  • Nhóm Cô Nga: 9h30 thứ 3, các tuần: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (Từ 6/3/2023 đến 18/4/2023) tại VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
  • Thời gian ra đề: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để nhận lịch ra đề cụ thể.

Đề bài và danh sách phân đề như sau:

Downloaddetaiday

Lưu ý: Sinh viên chỉ có thể đăng nhập download đề từ email nhà trường cấp dạng đuôi: nuce (huce).edu.vn