ĐỀ BÀI_ĐỒ ÁN QH3 _ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG_57QH_2015

ĐỒ ÁN QH3 _ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG_57QH_2015

  

Bộ môn Quy hoạch gửi tới các bạn sinh viên lớp 57QH đề bài và danh sách phân công giáo viên hướng dẫn đồ án QH3 :

  Link download: QH3_57QH_2015