Thông báo lịch thu bài và báo cáo Đồ án quy hoạch 4 lớp 64QHC

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài và báo cáo Đồ án quy hoạch 4 lớp 64QHC như sau:

  1. Lịch thu bài:
  • Thời gian: 9h00' - 10h00' thứ 7, ngày 25/2/2023
  • Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1

Lưu ý: Quy cách nộp bài: Chỉ nộp quyển A3; Lớp trưởng thu bài của các bạn và nộp lên VP bộ môn QH; 

2. Thời gian báo cáo đồ án:

  • Thời gian: 9h30 thứ 4, ngày 01 tháng 3 năm 2023
  • Nội dung báo cáo: Sinh viên chuẩn bị máy tính để báo cáo Slide, in 2 tờ chính khổ A1 để dán bảng.
  • Địa điểm và hội đồng 

Chúc các em mạnh khỏe và thể hiện đồ án thật tốt!