Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 1 lớp 66QHC

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 1 lớp 66QHC như sau:

Đề bài: DebaiDoanquyhoach1Lop66QHC

Lưu ý: Sinh viên chỉ có thể download đề bài từ email nhà trường cung cấp. (email đuôi huce.edu.vn)

Danh sách phân đề:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!