Thông báo lịch Thu bài và báo cáo Đồ án quy hoạch 4 lớp 64QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài và báo cáo Đồ án quy hoạch 4 lớp 64QH như sau:

  • Thời gian: 13h00' thứ 6, ngày 24/2/2022
  • Địa điểm: 
  • Hội đồng 1: P.612/H1
  1. TS. Lê Quỳnh Chi
  2. TS. Trần Xuân Hiếu
  3. ThS. Trần Quốc Thái
  • Hội đồng 2: P.613/H1
  1. TS. Nguyễn Thu Hương
  2. TS. Nguyễn Văn Tuyên
  3. ThS. Đào Hải Nam

Lưu ý: Sinh viên chấm tại Hội đồng Thầy/Cô hướng dẫn mình.

Các em mang bài lên chấm, lớp trưởng tập hợp bài của lớp sau khi chấm xong và mang lên nộp tại VP bộ môn Quy hoạch (P.403/A1)

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo sắp tới!