Thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch 3 lớp 64QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch nộp bài Đồ án Quy hoạch 3 lớp 64QH như sau:

  • THời gian: 9h00-9h30 thứ 7, ngày 11 tháng 2 năm 2023
  • Địa điểm: Tại VP bộ môn Quy hoạch - P.403/A1

Lưu ý: SInh viên nộp bài cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp bài và nộp lên VPBM đúng thời gian quy định.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả học tập tốt!