Bổ sung danh sách sinh viên Đồ án quy hoạch kiến trúc 2 lớp 65QH

Thông báo về danh sách sinh viên làm Đồ án Quy hoạch kiến trúc 2 lớp 65QH.
Do một số bạn đăng ký học lại chưa có trong danh sách buổi ra đề, nay các em đã có tên trong danh sách lớp. Cụ thể các bạn được note màu vàng trong file đính kèm.
Đề nghị các em liên hệ ngay với ThS. Dương Quỳnh Nga - 0983518884
để phân nhóm nhận đề và GVHD.