Thông báo lịch nộp hồ sơ phản biện ĐATN đợt 1 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo đến các em làm ĐATN đợt 1 năm học 2022-2023 lịch nộp bài phản biện như sau:

 

- Thời gian: 8h30' thứ 3, ngày 10/01/2023 sinh viên nộp lên VPBM Quy hoạch P.403/A1 số lượng là 03 bộ A3 gồm thuyết minh và bản vẽ kèm đĩa có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn ngoài bìa để bộ môn đóng dấu. (Lưu ý trong đó có 01 quyển GVHD sẽ ký vào tất cả các bản vẽ để nộp về khoa sau khi bảo vệ thành công)

 

  • Bộ môn chỉ đóng dấu những hồ sơ đủ điều kiện.  Sinh viên gửi cho giáo viên nhận xét phản biện mình 01 bộ, 02 bộ còn lại mang lên hội đồng bảo vệ chính thức. (Danh sách giáo viên phản biện bộ môn sẽ cung cấp)

 

  • Sinh viên in bản vẽ A0 có chữ ký của GVHD để bộ môn đóng dấu luôn trong sáng thứ 3, 10/01/2023

Lưu ý: Các em đọc kỹ yêu cầu và nộp bài đúng giờ. Nếu Bản vẽ không có chữ ký của GVHD và không đúng yêu cầu sẽ không được đóng dấu.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả học tập tốt!