Thông báo lịch chấm tiến độ lần 3 ĐATN đợt 1 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch kiểm tra tiến độ lần 3 ĐATN đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

  • Thời gian: 9h00 thứ 5, ngày 29 tháng 12 năm 2022
  •  Địa điểm: P.403/A1
  • Nôi dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện gồm:

1. Bản vẽ, tài liệu và các sơ đồ phân tích hiện trạng

2. Bản vẽ , các sơ đồ phân tích ý tưởng

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể (hoặc các phác thảo minh họa không gian trung tâm với đồ án Quy hoạch chung).

Các đồ án dạng khác cũng phải nêu được các đề xuất.

Các bản vẽ ở dạng phác thảo, không kiểm tra thể hiện, chỉ kiểm tra nội dung

Các bản vẽ phải có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn, tránh việc sao chép.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!