Thông báo lịch nộp bài và báo cáo Đồ án Quy hoạch 1 lớp 65QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch báo cáo Đồ án quy hoạch 1 các lớp 65QH như sau:

1. Thời gian: 9h15' thứ 7, ngày 17 tháng 12 năm 2022

2. Sinh viên nộp bài tại phòng chấm theo nhóm giáo viên hướng dẫn trước 9h20. Sau 9h20 giáo viên không nhận bài.

Nhóm 1 - Phòng 107/H1: Thầy Hiếu - Cô Vân Hiền
 
Nhóm 2 - Phòng : 108.H1 Cô Hương - Cô Nga
 

Lưu ý: Sinh viên sẽ nộp bài và báo cáo tại phòng GVHD mình.

- Tất cả các em sinh viên bắt buộc phải có mặt để nộp bài và báo cáo, trừ trường hợp bất khả kháng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo tới!