Thông báo yêu cầu nộp Nhiệm vụ thiết kế ĐATN đợt 1 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo về việc nộp Nhiệm vụ thiết kế Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:
 
- Thời gian: trước 15h thứ 5, ngày 24/11/2022
- Địa điểm: Nộp tại VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
 
Lưu ý: Nhiệm vụ thiết kế phải có chữ ký của GVHD, sinh viên không nộp sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục làm đồ án.
Dự kiểm thời gian kiểm tra tiến độ lần 2 vào tuần 17, cụ thể bộ môn sẽ thông báo sau khi các em nộp đủ nhiệm vụ thiết kế.
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!