Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tổng hợp lớp 63QH1-2

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp lớp 63QH1-2 như sau:

  • Thời gian: Sáng thứ 6, ngày 04/11/2022 (Hội đồng 1 và 2 bắt đầu lúc 7h30'; Hội đồng 3 bắt đầu lúc 8h00')
  • Địa điểm:

-Hội đồng 1: P.403/A1

-Hội đồng 2: P.422/A1

-Hội đồng 3: P.404/A1

Nội dung báo cáo: 

- Báo cáo Powerpoint toàn bộ đồ án

 

- In Hồ sơ bản vẽ A3 mầu + Thuyết minh (Đóng quyến A3)

 

- In 2 bản vẽ A1 dán bảng thể hiện nội dung thiết kế chi tiết. (Gợi ý: mặt bằng tổng thể, mặt đứng, phối cảnh, tiểu cảnh minh họa, kiến trúc một số công trình tiêu biểu, đặc trưng, điểm nhấn tại khu vực cụ thể...)
 
-  Đề nghị: Sinh viên chuẩn bị máy tính để Báo cáo.
Lưu ý: Đến trước giờ bảo về 30 phút Setup máy tính trước giờ bắt đầu, tránh làm mất thời gian.
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo sắp tới!

Hội đồng chấm cụ thể như sau: