Thông báo lịch thu bài Đồ án tổng hợp đợt 1 lớp 63QH1-2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch thu bài Đồ án tổng hợp đợt 1 lớp 63QH1-2 năm học 202-2023 như sau:

  • Thời gian: 9h30 - 10h30 thứ 7, ngày 29 tháng 10 năm 2022
  • Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
- In Hồ sơ bản vẽ A3 mầu + Thuyết minh (Đóng quyến A3); Đến ngày bảo vệ các em bổ sung 2 tờ A1 để báo cáo.
 
 Lưu ý: Các em nộp bài cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm tập hợp bài của các bạn và nộp lên bộ môn.
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong học tập!