Thông báo lịch chấm sở khảo ĐATN đợt 3 năm học 2021-2022

Thân gửi các bạn sinh viên làm ĐATN đợt 3, năm học 2021-2022!
Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch chấm sơ khảo và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2021-2022 như sau: 
1. Chấm sơ khảo:
- Thời gian: 8h00', thứ 2 ngày 10/10/2022
 
- Địa điểm: 
+ Hội đồng 1: Phòng 110/H1
+ Hội đồng 2: VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
 
2. Bảo vệ chính thức:
- Thời gian: Ngày 17/10/2022
- Địa điểm: bộ môn sẽ cập nhật sau.
 
3. Quy định chung:
Sinh viên nộp 1 bộ hồ sơ khổ A3 ( Thuyết minh và bản vẽ), có đĩa CD.
Trình bày bằng Powepoint và 2 bản vẽ chính khổ A0.
Sinh viên đến sớm (trước giờ bảo vệ 30 phút), chuẩn bị máy tính và copy các bài chung vào 1 máy tính để không mất thời gian chuyển máy và báo cáo trong khoảng 15 phút/bài trước hội đồng.
Lưu ý: Sinh viên phải xin chữ ký và nộp đầy đủ các mẫu phiếu sau cho Hội đồng chấm sơ khảo. (mẫu phiếu bộ môn sẽ gửi lên Hội đồng chấm sơ khảo)
Mẫu 01: Phiếu theo dõi hướng dẫn ĐATN
Mẫu 03: Phiếu nhận xét đánh giá của GVHD phần Quy hoạch
Mẫu 04: Phiếu nhận xét đánh giá của GVHD phần Kỹ thuật
Hoặc các em có thể download tại đây: https://www.bomonquyhoachnuce.edu.vn/.../436-ke-hoach...
- Hội đồng:
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi bảo vệ sắp tới!