Lịch ra đề Đồ án quy hoạch 2 LOPNV43 học kỳ 1 năm học 2022-2023 ngành KD

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch ra đề Đồ án quy hoạch 2 dành cho các em sinh viên ngành KD LOPNV43 học kỳ 1 năm học 2022-2023.

  • Thời gian: 8h00 thứ 5, ngày 29/9/2022
  • Địa điểm: P.203/H1

Lưu ý: Yêu cầu tất cả sinh viên phải có mặt để năm đủ các yêu cầu của đề bài và chọn nhóm làm đồ án.

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!