Thông báo Đề bài và danh sách phân đề, GVHD Đồ án quy hoạch 4 lớp 64QHC

Phục hồi các dòng sông là xu hướng trên thế giới trong tái phát triển đô thị.

Dòng sông được nhìn nhận là các không gian tiềm năng để tạo nên thương hiệu cho thành phố, là “rãnh xanh” trong cấu trúc các đô thị mật độ cao, cung cấp dịch vụ sinh thái, bổ sung quỹ không gian công cộng.

Đồ án Qh4 dành cho chuyên ngành Quy hoạch Kiến trúc năm nay tập trung vào quy hoạch chi tiết, cải tạo chỉnh trang dọc bờ sông Tô Lịch với mong muốn góp phần vào việc đưa Hà nội trở thành thành phố Văn hiến – Văn minh – Hiện đại.

Các nội dung về nhiệm vụ và dữ liệu cung cấp, sinh viên truy cập vào phần mềm Eoffice => môn học => mục tài liệu môn học.

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt!