Thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch 5 LOP19 HK3 năm học 2021-2022

Thông báo lịch nộp bài Đồ án quy hoạch 5 LOP19 học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:
- Thời gian nộp bài: 9h30p thứ 2, ngày 25/7/2022
- Địa điểm: VP bộ môn Quy hoạch, P.403/A1
Sinh viên nộp bài đúng thời gian gian thông báo trên.
Chúc các em mạnh khoẻ và học tập tốt!