Thông báo lịch chấm bài tập trung và báo cáo Đồ án án quy hoạch 2 các lớp 63KD1-6; 63KDE-F

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch bảo vệ Đồ án quy hoạch 2 các lớp 63KD như sau:

 1. Lớp 63KDE:
 • Thời gian: 15h30'-17h thứ 7, ngày 23/7/2022
 • Địa điểm: P.33-34/H3
 • Danh sách hội đồng chấm bộ môn sẽ thông báo sau.

Sinh viên bảo vệ bằng tiếng anh. Chuẩn bị slide để báo cáo trước hội đồng. Báo cáo xong lớp trưởng mang bài lên nộp tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1

 

2. Lớp 63KDF:

 • Thời gian: 15h30'-17h thứ 7, ngày 23/7/2022
 • Địa điểm: P.35-36/H3
 • Danh sách hội đồng chấm bộ môn sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo và báo cáo theo quy định của ban KDF. Báo cáo xong lớp trưởng mang bài lên nộp tại văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1

3. Lớp 63KD1-2:

 • Thời gian: 7h30'-9h30' thứ 7, ngày 23/7/2022
 • Địa điểm: P.35/H3

4. Lớp 63KD3-4:

 • Thời gian: 9h30'-11h30' thứ 7, ngày 23/7/2022
 • Địa điểm: P.36/H3

5. Lớp 63KD5-6:

 • Thời gian: 13h30'-15h30' thứ 7, ngày 23/7/2022
 • Địa điểm: P.37/H3

Lưu ý chung cho các lớp 63KD1-6: Sinh viên mang bài lên chấm đúng giờ, giáo viên sẽ chấm tại chỗ. Sau khi chấm xong lớp trường mang bài của lớp lên văn phòng bộ môn Quy hoạch, P.403/A1.

Chúc các em mạnh khoẻ và đạt kết quả học tập tốt!