Thông báo lịch báo cáo Đồ án kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 65QHC học kỳ 2 và LOP19 học kỳ 3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch báo cáo Đồ án kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 65QHC học kỳ 2 và LOP19 học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

  • Lớp 65QHC:

+ THời gian báo cáo: 7h30 thứ 7 ngày 23/7/2022

+ Địa điểm: Sinh viên nhóm Thầy Hiếu, Cô Nga, Cô Vân Hiền chấm tại P.31/H3; Sinh viên nhóm Cô Hương, Thầy Việt chấm tại P.32/H3

  • LOP19:

+ THời gian báo cáo: 7h00 thứ 5 ngày 21/7/2022

+ Địa điểm: P.31/H3

Lưu ý: Sinh viên in bài lên báo cáo, không cần nộp bài trước.

 

Chúc các em mạnh khỏe và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo sắp tới!