Đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 3 Lop18 HK3 năm học 2021-2022

Bộ môn Quy hoạch thông báo Đề bài và danh sách phân đề LOP18 học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

+ Lịch học theo tuần: Tuần 49 đến hết tuần 55 (Ngày kết thúc tuần 55 là 16/7/2022) 
+ Cách thức làm việc: Sinh viên chủ động liên hệ GVHD; đồng thời SV chủ động vào CMS để đọc các Thông báo, Tài liệu tham khảo ...và Nộp bài ở giai đoạn sau này.
+ Danh sách phân đề 
 
 
Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!