Thông báo lịch báo cáo Đồ án Quy hoạch 2 lớp 64QH1

Bộ môn Quy hoạch thông báo lịch báo cáo Đồ án Quy hoạch 2 lớp 64QH1 như sau:

  • Thời gian: 9h25' thứ 2 ngày 13 tháng 6 năm 2022
  • Địa điểm: 
  • Hội đồng 1: Các em sinh viên do cô Chi và thầy Hải hướng dẫn sẽ chấm tại phòng 106/H1
  • Hội đồng 2: Các em sinh viên do cô Nga và thầy Thái hướng dẫn sẽ chấm tại phòng 107/H1

Các em đến sớm, in bài mang đến báo cáo trước hội đồng.

CHúc các em mạnh khoẻ và đạt kết quả cao trong buổi báo cáo tới!